Umlčené hlasy

Umlčené hlasy, Tomáš Roubal
Umlčené hlasy, malba Tomáše Roubala
Krutý krtek spouští nový osvětový projekt Umlčené hlasy. Jeho cílem je diváky a čtenáře seznámit s myšlenkami a tvorbou osob, které se nemohou ve své zemi z politických, náboženských či jiných důvodů svobodně vyjadřovat.

V roce 2024 se Umlčené hlasy soustředí na autentické projevy, které zazněly v ruských soudních síních z úst falešně obviněných ve vykonstruovaných procesech. Formou divadelních happeningů, videí, webového portálu a knižního vydání tak vůbec poprvé v češtině Umlčené hlasy zveřejní poslední slova Alexeje Navalného před vynesením rozsudku. Publikovány ale budou také texty řady dalších, méně známých osob, včetně středoškolských a vysokoškolských studentů, kterých se ruský totalitní režim zbavuje, často s fatálními následky.

Soubor 20 textů, inspirovaný knihou Neposlední slova nakladatelství Freedom Letters Georgye Urushadzeho, představuje průřez ruskou společností, časově přitom pokrývá období od roku 2010 do roku 2023. Garantem českého překladu, který pod vedením Hany Kosákové z Ústavu východoevropských studií připravují studenti a absolventi rusistiky a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, je překladatel a politický komentátor specializovaný na oblast Ruska Libor Dvořák. Křest knihy (ne)poslední slova je naplánovaný na listopad 2024.

Krátké ukázky (ne)posledních slov

Dmitrij Ivanovjméno: Dmitrij Ivanov
rok narození: 2002
rok odsouzení: 2023
trest: 8,5 let vězení za šíření „lží o ruské armádě“

„Nejsme schopni zastavit válku teď hned, ale to neznamená, že jsme bezmocní. Chci, aby se každý z vás zamyslel nad tím, co může osobně udělat. Odpověď „nic“ se nepřijímá. Zaprvé, jestli nejste na straně ničemů, jestli jste zůstali věrni sami sobě, uchovali si zdravý rozum a nepropadli malomyslnosti, jestli mě slyšíte nebo čtete tento text, už to je mnohem víc než nic.“

Olga Misikjméno: Olga Misik
rok narození: 2002
rok odsouzení: 2021
trest: 2 roky domácího vězení za „posprejování ruské generální prokuratury rudou barvou“

„Nemůžete mi zakázat milovat, nemůžete mi zakázat mládí a nikdy nemůžete zakázat svobodu. Nemůžete zakázat pravdu. Moc dobře víte, že tenhle soud je pro vás mnohem zásadnější než pro mě. Protože já už jsem si dávno vybrala, na jaké straně budu stát, a teď je na vás se rozhodnout, jakou cestou se bude váš život ubírat. Pro mě ani tato líčení, ani rozhodnutí soudu nic neznamenají, nic neřeší. Nevynášíte rozsudek nade mnou, ale sami nad sebou.“

Alexej Navalnyjjméno: Alexej Navalnyj
rok narození: 1976
rok odsouzení: 2022
rok úmrtí: 2024
trest: 19 let vězení „za extremismus“

„V tom spočívá vaše podstata, že vy všichni jste darebáci, uvědomujete si to a libujete si v tom. Ale váš čas samozřejmě nebude věčný, on pomine. A až se budete smažit v pekle, dřevo do ohně budou přikládat vaši dědové, kteří nechtěli, abyste zneužili jejich obrazu k rozpoutání dalších válek v 21. století.“

Překlady jsou jen začátek

Se silným poselstvím, osobními příběhy politických vězňů a tématem boje proti nesvobodě chceme oslovit co nejširší publikum, včetně generace dospívajících, proto se nezastavíme jen u překladu textů. V rámci Umlčených hlasů tak kromě knižního vydání vzniknou během léta 2024 videa s nahrávkami proslovů v českém jazyce pro sociální sítě, jejich autorem bude televizní a filmový dokumentarista a režisér Jaroslav Kratochvíl

Společně s medailonky odsouzených budou videa i texty publikovány na webovém portálu Umlčených hlasů. Úryvky autentických projevů pak zazní formou divadelní performance také v rámci připomínky 35. výročí sametové revoluce v Praze 17. 11. 2024 u památníku Milady Horákové.

Pomník Milady Horákové
Dcera Milady Horákové při odhalení pomníku na Malé Straně.

Napiš svému vězni

Část nákladu knižního vydání (ne)posledních slov, o jehož výtvarnou podobu se postará držitel ocenění Nejkrásnější kniha roku 2012 Tomáš Roubal, bude publikována formou interaktivního balíčku. Čtenáři v něm vedle knihy najdou psací potřeby a návod jak napsat slova podpory ruským politickým vězňům. Hlavní cílovou skupinou projektu Umlčené hlasy je sice české publikum, ale chceme symbolicky morálně podpořit i autory textů, dát jim najevo, že jejich slova čteme a jsou slyšet i za hranicemi Ruské federace.

Zapojte se do Umlčených hlasů s námi

Krutý krtek, z. s., jako nezisková organizace, hledá partnery, kteří se stanou součástí Umlčených hlasů a umožní šíření povědomí o společensky důležitém tématu, kterým je boj proti nesvobodě. Zapojte se s námi do přípravy knižního vydání, realizace audiovizuálního obsahu, provozování webového portálu a dalších aktivit. Kontaktujte fundraisera Ondřeje Walda nebo si vyberte aktuální možnost podpory Krutého krtka v záložce Podpořte nás. Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Tvůrčí tým

Karel KratochvílKarel Kratochvíl

Autorem námětu Umlčených hlasů je absolvent Katedry alternativního divadla pražské DAMU, divadelní herec, režisér a zakladatel Krutého krtka. Od roku 2018 se v něm snaží netradičními divadelními prostředky upozorňovat na společensky důležitá, opomíjená nebo citlivá témata a zapomenuté divácké skupiny. Karla můžete kontaktovat na produkce@krutykrtek.cz.

Marina FeltlováMarina Feltlová

Dramaturgyně Umlčených hlasů Marina Feltlová vystudovala Filozofickou fakultu UK, je slovesnou dramaturgyní Českého rozhlasu a překladatelkou umělecké prózy a dramatu především z italského jazyka. V roce 2024 je nominována na cenu Magnesia Litera za překlad románu Davida Enii Jako v nebi, tak i na zemi.

Jaroslav KratochvílJaroslav Kratochvíl

Televizní a filmový dokumentarista a režisér Jaroslav Kratochvíl je absolventem Katedry dokumentární tvorby FAMU. S Českou televizí spolupracoval například na snímcích Fenomén Alfa, (Polo)ostrov Krym nebo cyklu Futuretro, s Rádiem Wave spolupracuje na programové řadě Normy. Je režisérem videoklipů (ne)posledních slov projektu Umlčené hlasy.

Tomáš RoubalTomáš Roubal

Tomáš Roubal je absolvent VŠVU Bratislava. Věnuje se sochařské tvorbě, objektu, malbě, kresbě a autorské knize. Svou tvorbou vždy kriticky reaguje na aktuální společenské problémy a politické dění. Je pro něj typický vizuálně srozumitelný a jednoduchý, až kresebný rukopis. V poslední době se věnuje zejména práci s kovem. Jeho kniha Blackbook získala v roce 2012 ocenění Nejkrásnější česká kniha roku v kategorii Beletrie. Je autorem vizuálu Umlčených hlasů a obálky knihy (ne)poslední slova.

Hana KosákováHana Kosáková

Hana Kosáková vystudovala češtinu a ruštinu na FF UK, vyučuje v Ústavu východoevropských studií FF UK, působí také jako překladatelka a editorka. Vydala knihy Podoby skazu. K jedné linii moderní prozaické tvorby nebo Formalismus v polemice s marxismem, v roce 2023 jí vyšla v nakladatelství Fra kniha původních textů Návrh. Za jejího přispění a pod jejím vedením překládají studenti a absolventi rusistiky a východoevropských studií texty (ne)posledních slov. Časopis Revolver Revue pravidelně publikuje studentské překlady vzniklé na seminářích vedených na FFUK.

Libor DvořákLibor Dvořák

Novinář, komentátor a překladatel z ruštiny Libor Dvořák se dlouhodobě věnuje ruské společnosti, politice i literatuře. Mezi autory, jejichž díla překládá, patří mezi jinými bratři Strugačtí, Michail Bulgakov, Anton Pavlovič Čechov nebo Vladimir Sorokin. Je odborným garantem překladů, které pro Umlčené hlasy připravují studenti FF UK. 

Natalia BurunovaNatalia (Taša) Burunova

Taša se kromě výuky matematiky věnuje především práci s ukrajinskými uprchlíky jako interkulturní asistentka a pracovnice České asociace streetworku. Pro Umlčené hlasy coby rešeršistka vyhledává audiovizuální materiály a dokumentární údaje o odsouzených vězních. 

Ondřej WaldOndřej Wald

Fundraiser Ondřej Wald při studiu VŠE a později VŠFS působil jako produkční výtvarného projektu Petra Nikla Orbis pictus. Po spolupráci na projektech Valdštejnské imaginárium, Praha žije hudbou nebo Barokní region Čechy Bavorsko se od roku 2021 věnuje projektovému řízení a finanční koordinaci v divadelním souboru Farma v jeskyni. Ondřej pečuje o dárce a partnery Umlčených hlasů, k zastižení je na e-mailu ondrej@krutykrtek.cz.


Z médií…

Český rozhlas Plus, pořad Hovory, 23. 4. 2024

Poslechněte si rozhovor redaktora Petra Viziny s autorem konceptu Umlčených hlasů Karlem Kratochvílem.

Radio Free Europe/Radio Liberty, 29. 4. 2024

Přečtěte si v ruském jazyce rozhovor dramaturgyně Umlčených hlasů Mariny Feltlové s redaktorkou Oleksandrou Vagner.