Oživená historie – Odsunutí

Hrají: alt. Diana/Erika Čičmanová, Adam Kubišta
Koncept a režie: Krutý krtek
Délka divadelní procházky: 120 minut
Vhodné pro diváky od: 12 let

Víte, kde je v Liberci Soukenné náměstí? Jablonecká nebo Matoušova ulice? Přijďte odhalit tajemství, která se těchto míst týkají. Tajemství, která měla být zapomenuta.

Vydejte se s námi na procházku po krvavých stopách Revolučních gard. Divadelními výjevy před vašima očima ale ožijí i příběhy, které se nám podařilo získat od vás, diváků, pamětníků a obyvatel Liberce.

Přes 80 % obyvatel města na konci druhé světové války tvořili Němci. Jejich „divoký odsun“, jak se nadneseně říká vraždění, znásilňování a mučení, pravda nebyl tak „divoký“, jako na jiných místech České republiky. Přesto je řada zdokumentovaných příběhů, na které sice nejsou Češi pyšní, ale které by neměly zapadnout. Pojďte si je s námi připomenout.


Poděkování

Za odbornou konzultaci děkujeme Kateřině Portmann z Technické univerzity Liberec a Ivanu Rousovi ze Severočeského muzea v Liberci. Děkujeme také všem pamětníkům a obyvatelům Liberce, kteří se chtěli podělit o své příběhy a vzpomínky. Projekt Oživená historie je realizovaný spolky Divozemí a Krutý krtek. Ve školním roce 2023/2024 Financováno v rámci projektu č. 0313000309 Oživená historie z programu Podpora projektů kreativního učení II Národního plánu obnovy.